Allmoge

Allmoge Speglar Svenskt Arv och Tradition


Allmoge refererar till den traditionella, folkliga kulturen i Sverige, främst under 1700- och 1800-talet. Denna kultur speglar livet och vardagen hos den vanliga landsbygdsbefolkningen, bortom adelns och städernas inflytande. Allmogekulturen är rik på unika traditioner, konst, hantverk och byggnadsstilar.

Allmoge och konst

Hantverk och konst i allmogen präglas av enkelhet och funktionalitet, men även av en stark känsla för estetik. Typiska exempel är allmogemålningar, vävnader och träsniderier. Dessa verk visar ofta geometriska mönster och naturinspirerade motiv, och använde sig av lokalt tillgängliga material.

Traditioner

Traditioner och sedvänjor inom allmoge var djupt rotade i årets skiftande säsonger och jordbrukscykler. Högtider som midsommar och jul firades med speciella ritualer, sånger och danser, som har fortsatt att leva kvar och utvecklats in i modern tid. Allmogekulturen, trots att den till stor del har försvunnit i sin ursprungliga form, fortsätter att påverka den svenska kulturen och identiteten. Dess arv finns kvar i allt från folkdräkter till modern design och konst, vilket vittnar om dess tidlösa charm och betydelse.


45 produkter
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder