Satellite

Utforska Satellite serien av Bertil Vallien


Bertil Valliens Satellite är en fascinerande serie glaskonst som fångar betraktarens uppmärksamhet med dess unika design och djupgående symbolik. Serien representerar en av de mest framstående verken från en av Sveriges internationellt erkända glaskonstnärer. Valliens arbete med glas som medium sträcker sig över flera decennier, där han kontinuerligt utforskat och omdefinierat gränserna för glaskonsten. Satellite serien är inget undantag, med dess karakteristiska former och färger som skapar ett visuellt språk som talar till såväl konstälskare som samlare.

Den ikoniska Satellite serien

Satellite serien utmärker sig genom sin innovativa användning av glas, färg och form. Bertil Vallien är känd för sitt skickliga hantverk och sin förmåga att införliva komplexa symboler och berättelser i sina verk. Varje stycke i Satellite serien bär på en egen historia, där Vallien använder sig av sandgjutningstekniker för att skapa imponerande skulpturer som fångar och reflekterar ljuset på ett unikt sätt. Dessa verk är inte bara konstobjekt utan även bärare av djupare mening och reflektion.

Samlarintresse och värde

Intresset för Bertil Valliens Satellite serie är stort bland samlare och konstentusiaster. Dessa verk är inte bara vackra att betrakta utan anses också vara en god investering. Med tiden har Satellite serien visat sig behålla sitt värde och i vissa fall även öka i värde. Detta gör serien till ett attraktivt alternativ för den som söker unika objekt att förgylla sitt hem med eller som en del av en investeringsportfölj. Att äga ett verk från Satellite serien innebär att man har en del av svensk konsthistoria, skapad av en mästare inom sitt fält.


Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder