Fleasys avgifter

Att lägga upp annonser på Fleasy är kostnadsfritt. Du betalar en avgift endast efter att försäljningen är slutförd. Avgiften uppkommer när kunden hämtat ut varan och du markerat ordern som "uthämtad", eller vid fallet när kunden valt alternativet frakt, när du skickat varan och markerat ordern som "skickad".


Avgiften är:

10% av slutpriset per såld vara, dock högst 200 kr och lägst 3 kr.


Avgiften beräknas på varans bruttobelopp, det vill säga exklusive eventuell fraktavgift. Avgiften faktureras sedan månatligen för den totala försäljningen fram till den sista i varje månad kring den 15:e nästkommande månad. 25% avdragsgill moms tillkommer.


På Fleasy finns inga osåltavgifter.