Fleasys köpvillkor

Inledning

Upper Eight AB (organisationsnummer 556982-9699, i det följande benämnt "Fleasy" eller "oss"), bedriver en annonsplattform för begagnade varor av alla slag på vår hemsida www.fleasy.se under varumärket "Fleasy". Här kan både privatpersoner och företag agera som köpare ("du" eller "kunden" i det följande) samt registrerade och av oss godkända företag agera som säljare. Fleasy tillhandahåller på webbplatsen annonsutrymme och olika redskap för att möjliggöra och underlätta köp och försäljning, men är inte part i de transaktioner som initieras där, och har inget ansvar för de varor som bjuds ut till försäljning. Köpeavtalen ingås direkt mellan kund och säljare.

Detta dokument, tillsammans med "Integritetspolicyn", utgör villkoren för din användning av Fleasys tjänster. Genom att genomföra en beställning på vår hemsida accepterar du dessa villkor.

Fleasy förbehåller sig rätten att temporärt eller permanent avstänga kunder från våra tjänster om vi bedömer att de inte efterlever villkoren i detta avtal.

Vi på Fleasy förbehåller oss även rätten att ändra villkoren i detta avtal när som helst och utan förvarning. Dock kommer de villkor som gällde vid tidpunkten då du genomförde din beställning alltid att vara de som gäller för just den beställningen.


Säljaren och annonserna på plattformen

För att kunna annonsera och ta emot order via Fleasy krävs det att företag genomgår en registreringsprocess och blir godkända som säljare. En del av denna process är att acceptera de regler och villkor som finns angivna i dokumentet "Fleasys användarvillkor för säljare". För svenska säljare sker inhämtning av uppgifter automatiskt från relevanta företagsregister via deras organisationsnummer. Fleasy måste godkänna säljaren innan annonsering och försäljning kan påbörjas.

Säljaren har det fulla ansvaret för text- och bildinnehållet i sina annonser.

Säljaren måste äga objekten som annonseras och ha rätt att sälja dem.

I fall där flera objekt erbjuds i samma annons representerar priset den totala kostnaden för alla annonserade objekt. Det är inte möjligt att köpa objekten separat.

All annonsering och försäljning som sker genom Fleasy måste följa svensk lagstiftning. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att inget material som kränker andras upphovsrätt eller immateriella rättigheter får annonseras. Vidare får inget material som innehåller uppvigling mot folkgrupper, barnpornografi, olaglig våldsskildring eller uppmaningar till brott publiceras.

Annonserna får inte innehålla material som kan anses stötande eller på annat sätt skada Fleasys rykte. Vi har en strikt policy mot pornografi och erotik; explicit pornografiskt bild- och textmaterial är förbjudet. Samma strikta policy gäller material som propagerar för våldsamma eller rasistiska idéer.

Innehållet i annonserna ska vara korrekt, relevant och tillräckligt för att köpare ska kunna fatta välgrundade beslut.

Det är förbjudet att använda annonserna för att göra reklam för andra företag eller verksamheter, och det är heller inte tillåtet att inkludera länkar eller referenser till andra webbplatser eller e-postadresser.


Din beställning

För att genomföra ett köp av de annonserade produkterna behöver du använda vår beställningsfunktion, som inkluderar en kundvagn och liknande funktioner. Om ditt köp inkluderar varor från flera olika säljare, kommer din beställning att delas upp i separata "ordrar" för varje säljare. Efter att du har slutfört beställningsprocessen blir dessa ordrar tillgängliga för hantering av de olika säljarna via deras gränssnitt på Fleasy.

För att kunna göra en beställning måste du ha skapat ett konto och vara inloggad. Du har ansvaret för att de uppgifter du anger är korrekta. När du registrerar ditt konto är det ditt ansvar att skydda dina inloggningsuppgifter så att ingen obehörig person får tillgång till ditt konto.

Genom att avsluta beställningsprocessen godkänner du villkoren i detta avtal och ingår ett köpeavtal direkt med säljaren.

Observera att beställningsprocessen inte inkluderar något moment för betalning. Betalning sker först efter att säljaren har skickat en betalningsanmodan.


Sidan Mina köp

Efter det att du har slutfört din beställning, kommer du kontinuerligt att ha tillgång till information om beställningsstatus och efterföljande orderhantering via sidan "Mina köp". Ett meddelande med en länk till sidan skickas till dig via e-post.

Du kan även övervaka hanteringen av din order genom att besöka orderns specifika sida under "Mina köp" i användargränssnittet när du är inloggad. På detta avsnitt av webbplatsen kommer du senare i orderprocessen att ha möjlighet att registrera eventuella ångringar och rapportera om utebliven leverans (se avsnittet "Ångerrätt och reklamation").


Hantering av beställningar för säljare

När en kund har lagt en beställning, visas denna i säljarens användargränssnitt på Fleasy som en "order", efter att säljaren har loggat in. En "order" innefattar de varor som en kund har lagt i sin kundvagn och beställt från en specifik säljare vid ett tillfälle.

När säljaren har tagit emot din beställning, inträffar följande:

1) Ett bindande köpeavtal mellan dig och säljaren etableras. Avtalet baseras på de relevanta delarna av detta dokument samt på dokumentet "Fleasys användarvillkor för säljare".

2) En anmodan om förskottsbetalning skickas till dig via e-post.

Betalning:

Du utför betalningen till säljaren genom något av de betalningsalternativ som specificeras i betalningsanmodan.

Om du inte genomför förskottsbetalningen har säljaren rätt att avbryta hela ordern tidigast fem arbetsdagar efter att orderbekräftelsen har skickats.


Leverans

Om tillvalet leverans är gjort så är säljaren ansvarig för att skicka iväg beställningen inom fem arbetsdagar efter att förskottsbetalningen har mottagits. Det som levereras måste exakt stämma överens med det som specificeras i den bekräftade beställningen – inget får saknas och inget extra får inkluderas.


Ångerrätt och Reklamation

All hantering av ångerrätt och reklamationer sker direkt mellan dig som kund och säljaren, utan att Fleasy är involverat. Detta inkluderar bland annat rätten för privatkunder att ångra sitt köp inom ramarna för Distansavtalslagen och Lag om avtal utanför affärslokaler, samt reklamationsrätten för privatkunder enligt Konsumentköplagen.

Säljaren har en skyldighet att proaktivt medverka och se till att dina rättigheter som kund tillgodoses vid ångring av köp och vid reklamationer. När en retur av en vara som har ångrats tas emot, måste detta omedelbart bekräftas av säljaren i dennes orderhanteringssystem. Eventuell återbetalning till dig som kund ska genomföras inom tre arbetsdagar från det att returleveransen har mottagits.


Ansvar och Begränsningar

Fleasy kan inte garantera en kontinuerlig eller felfri tillgång till tjänsten.

I den utsträckning som lagen tillåter, tar vi avstånd från ansvar för förlust av data samt andra skador som kan uppstå i samband med användandet av tjänsten. Vi friskriver oss från alla anspråk och skadestånd som kan uppstå till följd av driftstörningar, tekniska problem, eller andra omständigheter relaterade till tjänsten.


Överlåtelse

Skulle Fleasy hamna under ny ägarkonstellation genom förvärv eller sammangående med ett annat företag, förbehåller vi oss rätten att överföra våra rättigheter och förpliktelser enligt dessa användarvillkor till den nya ägaren. I händelse av en sådan överlåtelse, kommer vi att informera om de förändringar som skett och om vem som nu innehar rättigheterna och skyldigheterna på vår webbplats. Som användare har du inte möjlighet att överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa användarvillkor till någon annan part.